________________________________________________________________________________________________________________________________
 
L

 

 

 

Výroční členská schůze se koná dne 25.3.2017, 

v 9.00 hod. v restauraci Praděd. 

 

Program výroční členské schůze:

 

- zahájení schůze

- volba volební a návrhové komise

- zpráva o činnosti za rok 2016

- zpráva o hospodaření za rok 2016

- zpráva revizní komise

- rozpočet na rok 2017

- diskuse

- usnesení - závěr