Dotace

18.05.2016 19:53

Poděkování:
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem na svém 10. zasedání dne 16.12.2015 rozhodlo pod č. usnesení 140/10/2015 o vyhlášení dotačních programů - Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti, aktivit v oblasti práce s mládeží a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci. Při poskytnutí dotace se postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Rada města rozhodla dne 16.3 2016 svým usnesením č.742/29/2016 o poskytnutí dotace  pro Český rybářský svaz , místní organizace Vrbno pod Pradědem ve výši 35 430 Kč.

Místní organizace Českého  rybářského svazu ve Vrbně pod Pradědem
tímto děkuje  
městu Vrbno pod Pradědem za poskytnutou dotaci.