Připomínáme tak jednu ze základních povinností každého člena, který měl na daný rok vydanou povolenku k rybolovu. V termínu do 15. 1.  musí odevzdat řádně vyplněný sumář úlovků a docházek, jež je II. oddílem povolenky k rybolovu, jejímu výdejci.

 

Výdej povolenek a členských známek bude probíhat v následujících termínech:
Soboty - Rybářská chata od 9.00 hod. - 11.00 hod. bude upřesněn
Středy - Rybářská chata od 16.00 hod. - 17.00 hod. bude upřesněn