DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

31.08.2020 20:01

Zahajuje výuku v neděli 6.září 2020 od 14 hodin na Rybářské chatě spolku. Pokud by měli rodiče zájem přihlásit své děti, mohou tak  v neděli učinit.

Jedinná podmínka je dosažení 6let věku dítěte.