Evidence docházek a úlovků - jak na to

Jak správně vypnit evidenci docházek a úlovků v povolence

23.03.2016 11:31
Evidence docházek a úlovků   Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) datum lovu a číslo rybářského revíru. Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru. V případě, že rybář loví v jednom...

REVÍRY SEVERNÍ MORAVA

 

Rady, návody

Pomocné údaje o délkách a hmotnosti vybraných druhů ryb

23.03.2016 11:23
  Š T I K A délka celk. cm váha v kg délka celk. cm váha v kg délka celk. cm váha v...