V druhé polovině šedesátých let byli rybáři z Vrbna a okolí členy MO ČRS Bruntál až do roku 1971.

 Od února 1971 zajišťoval činnost členů ČRS ve Vrbně a přilehlých obcích výbor nově ustavené Místní skupiny při MO Bruntál. Počet členů v té době byl 85 a postupem let narůstal.  Významně se na rozšiřování členské základny podílel počet dětí sdružených v kroužcích a to ve Vrbně a v Karlovicích.

Český rybářský svaz , místní organizace Vrbno pod Pradědem vznikla 22.04.1993 zásluhou pana Lubomíra Čilipky vedoucího MS ČRS . V počátečním období se nový výbor MO scházel pravidelně měsíčně v hostinci a postupně, podle plánu řešil zlepšování činnosti organizace. Postupně se zlepšovalo zarybnění revírů, činnost dětského kroužku a narůstal počet členů. Z původních 154 členů má k počátku r.2016 naše organizace 304 členů. Zlepšovala se i finanční stránka organizace. V roce 1997 zasáhla negativně naši činnost velká povodeň, která způsobila velké škody na rybářské chatě. Zásluhou pomoci podstatné většiny členů naší organizace se podařilo v poměrně krátké době škody napravit a chata byla uvedena do stavu, který umožňoval pravidelné schůze výboru, činnost dětského kroužku, jakož i další akce. Hospodaření na revírech bylo dobré. V poslední době však na naších revírech vinou kolísající hladiny vody a nálety kormoránů, ryby skoro zmizely. Nápravu jsme zajistili vysazením pstruha obecného a duhového zakoupených společně s krajským výborem Ostrava.

Velmi si ceníme toho, že i v našem zájmu byla vybudována soustava rybníků – Biocentrum, které máme v nájmu. Vysadili jsme do nich kapra, parmu a další ryby včetně pstruha obecného a duhového.

Základnu pro svou činnost má ve vlastní rybářské chatě a hospodaří na pstruhových revírech a rybnících Biocentra

rybníky Biocentra

471 209 OPAVA 9 A - MO Vrbno pod Pradědem 1,10 ha

Revír tvoří:

horní a prostřední nádrž Biocentra v k. ú. Vrbno pod Pradědem 1,10 ha

Chovný rybník 

473 106 OPAVA 9 P - MO Vrbno pod Pradědem 0,10 ha

rybolov udicí zakázán

Revír tvoří:

Dolní nádrž Biocentra v k. ú. Vrbno p. P. 0,10 ha
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
pstruhové revíry

473 019 Černá Opava 1 – 11 km , 16 ha

473 098 Opava 9 - 15 km , 20 ha

 

473 500  Střední Opava 1 - MO Vrbno pod Pradědem

9,2km,  4,6ha

Revíry jsou dobře zarybněny pstruhem obecným, duhovým , lipanem podhorním a z části sivenem americkým