Hlavačkovec Glenův je bohužel dalším invazním druhem, který se objevil i na našem území. Ačkoliv k vědeckému popisu jeho výskytu došlo teprve nyní, místní rybářští hospodáři jej nejspíš pozorovali už několik let.

text: Ondřej Dočkal (zoolog) a Marek Šmejkal (hydrobiolog, Biologické centrum AV ČR)

To opravdu není dobrá zpráva pro vzácné a ohrožené živočichy z drobných stojatých vod a mokřadních ekosystémů. Hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) je totiž nebezpečný invazní druh, který je schopen konkurenčním i predačním tlakem z lokalit vytlačit mnohé druhy obojživelníků, ryb i bezobratlých (např. vážky nebo vodní brouky).

Hrozí reálné riziko, že se rozšířil do dalších vod. Jelikož se jedná o zásadní hrozbu pro mokřadní ekosystémy, prosíme veřejnost o zapojení do mapování jeho výskytu.

celý článek zde:

https://irybarstvi.cz/v-cr-se-objevil-novy-invazni-druh-ryby-je-horsi-nez-karas-stribrity/