POVOLENKY 2024 

CENÍK

 

 

POKYNY PRO ŘÁDNÉ VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ 

 KONČÍCÍ POVOLENKY K LOVU ZA ROK 2023

 

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba:

 

 1.  
 2. Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek.   
 3. Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
 4. Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek.
 5. Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce ( křížová kontrola ).
 6. Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů té organizaci, která jej vydala ( uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou).
 7. V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.

Nejčastější závady v Sumářích úlovků a docházek:

 

 1.  
 2. Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce).
 3. Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek!!
 4. Ve sloupci číslo revíru, musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název !! .
 5. Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v “Rybářském řádu a popisech revírů”.
 6. I když není úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek.
 7. V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek.
 8. Chybné vodorovné i svislé součty
 9. Nejsou proškrtnuté zbylé řádky
 10. Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku
 11. V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek !!
 12. V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek