Jak se stát rybářem a začít lovit ryby

 

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

 • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.
 • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
 • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Rybářský lístek mohou zájemci získat ve Vrbně pod Pradědem, u vedoucí finančního odboru MěÚ. Stačí přinést osvědčení o složení zkoušky a občanský průkaz. U nezletilých dětí je potřebný doprovod zákonného zástupce. Výše správního poplatku se odvíjí od délky platnosti průkazu, Od 1. 11. 2017 je v platnosti novela zákona o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:

  Vydání rybářského lístku s dobou platnosti Cena
  30 dní 200  
  1 rok 100  
  3 roky 200  
  10 let 500  
  na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000  
 • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.
 • Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

  ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti.

  Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Členem rybářského svazu se můžete stát od osmi let. Doporučuje se absolvovat 1 rok v rybářském kroužku, kde se pod dohledem zkušených lektorů naučí vše potřebné a kroužek zakončí rybářskou zkouškou. Do patnácti let potřebujete k vydání RL písemný souhlas svých zákonných zástupců. Děti do 15-ti let nemusí plnit brigády a spolu s mládeží od 16 do 18 let mají výrazné slevy na povolenku a členství.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na kontaktní adrese nebo na základně - chatě spolku místní organizace Vrbno pod Pradědem.