Jak se stát rybářem a začít lovit ryby

 

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.
  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Rybářský lístek mohou zájemci získat ve Vrbně pod Pradědem, u vedoucí finančního odboru MěÚ. Stačí přinést osvědčení o složení zkoušky a občanský průkaz. U nezletilých dětí je potřebný doprovod zákonného zástupce. Výše správního poplatku se odvíjí od délky platnosti průkazu, tedy 100 Kč na jeden rok, 200 Kč na tři léta a 500 Kč na deset let. Děti do 15 let platí polovinu.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.
  • Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

    ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti.

    Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Členem rybářského svazu se můžete stát od osmi let. Doporučuje se absolvovat 1 rok v rybářském kroužku, kde se pod dohledem zkušených lektorů naučí vše potřebné a kroužek zakončí rybářskou zkouškou. Do patnácti let potřebujete k vydání RL písemný souhlas svých zákonných zástupců. Děti do 15-ti let nemusí plnit brigády a spolu s mládeží od 16 do 18 let mají výrazné slevy na povolenku a členství.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na kontaktní adrese nebo na základně - chatě spolku místní organizace Vrbno pod Pradědem.