1.6.2024 proběhla konference Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. Konference se zúčastnilo 62 delegátů z místních

organizací našeho ÚS.

 

 

Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS, který rozvádí a blíže specifikuje ustanovení Stanov. Jaké jsou nejdůležitejší změny pro členskou základnu od roku 2022?

První výraznou změnou je umožnění hostování v jiné než mateřské místní organizaci. Princip je takový, že o umožnění hostování vždy rozhoduje výbor místní organizace, kde chce člen hostovat. Hostující člen musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci - z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje.

Tento bod je významný zejména pro členy samostatně hospodařících místních organizací, kteří do této doby neměli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. Jako hostující členové tuto možnost nově mít budou.

Druhou klíčovou změnou, u které věříme, že se s ní většina členů nesetká, je kompletní přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. V nejdůležitějších bodech se jedná zejména o:

  • Kárné provinění nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstává porušení poviností dané Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva.
  • Kárné opatření bude vždy jednotné podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanoví ke každému prohřešku přesně danou sazbu. Například, pokud rybář loví v rybářském revíru na více než 2 udice, bude následovat zákaz lovu ryb na 6 měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).
  • Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz - tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé; pokud nebude přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která bude vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.
  • Kárné opatření "zadržení povolenky" nahrazuje opatření "zákaz lovu ryb", které se vztahuje na všechny revíry ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry.
  • Nejpřísnější kárné opatření - vyloučení z ČRS - se prodlužuje ze současných dvou až na pět let.

 Stanovy i Jednací řád obsahují řadu dalších úprav převážně technického rázu, doporučujeme nicméně jejich podrobné přečtení.

 Kompletní znění Stanov, které budou platit od 1.1.2022 je k dispozici zde; Jednací řád, jehož součástí je i Jednotný sazebník kárných opatření, je ke stažení na tomto odkazu.

Petrův zdar!