Jak správně vypnit evidenci docházek a úlovků v povolence

23.03.2016 11:31

Evidence docházek a úlovků

 

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) datum lovu a číslo rybářského revíru.
Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.
V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.
Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).
Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II Povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek, ve kterém je zapsána pouze docházka bez úlovku,  nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.

Příklad:
Revír 471 209 Biocentrum-rybníky Vrbno
Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na jiný revír - 471 208 - OBORNÁ 1 A, kde ulovil kapra (45 cm, hmotnost 2,2 kg). V evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně: