REZERVAČNÍ SYSTÉM SLEZSKÁ HARTA

22.09.2021 20:01

Informace k revíru Slezská Harta – rezervační systém bivakování

 

Proč byl rezervační systém zřízen?

Rezervační systém byl zřízen za účelem umožnění bivakování lovícím v předem určených lokalitách za smluvně ošetřených podmínek se správcem nádrže Povodím Odry, s. p.

Co umožňuje rezervační systém?

Umožňuje na základě smlouvy mezi Povodím Odry, s. p. a naším ÚS ČRS na určitých místech, oproti omezujícím opatřením II. hygienického pásma, setrvat v omezeném počtu na určených lokalitách i v době od 0:00 hod. – 04:00hod. bez povinnosti opuštění „zasakového pásma“. Na daných lokalitách byly stanoveny maximální počty lovících, rovněž tak maximální počet bivaků. Rezervační systém se vztahuje na období 16.6. – 30.9. daného roku.

Proč je rezervační systém zpoplatněn? VÍCE NAJDETE NA STRÁNKÁCH ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 https://www.rybsvaz-ms.cz/rezervacni-system.html

  •