UPOZORNĚNÍ

03.03.2023 21:49

Na základě podnětů ke státní správě rybářství došlo ze strany uživatele rybářského revíru k nápravě rozkolu mezi naším popisem (uvedeným v Soupisu revírů vydaného s platností od 1.1.2022 ve znění Dodatku pro rok 2023) a Zákonem č.99/2004 Sb. zejména v otázce „vyhrazování míst k lovu“.Aktuální popis revíru 471191-Opava 2C, platný od 1.3.2023, naleznete v sekci BPVRP – Aktuální změny BPVRP. Tímto popisem se mění poslední znění v Dodatku pro rok 2023 (dodatek k soupisu revírů vydaného s platností od 1.1.2022).