Dětský rybářský kroužek při Místní organizaci

 ČRS Vrbno pod Pradědem

 

 

 

Kroužek je určen dětem školního věku a je zaměřen na

 teoretické a praktické dovednosti a znalosti.

 

 kontakty:

 vedoucí kroužku je:Tkačíková Monika - Vrbno pod.Pradědem tel: 704 748 641

    praktické dovednosti:

 

Jak funguje kroužek?

Rybářské kroužky začínají zároveň se začátkem školního roku. Určitý den v týdnu se schází děti na rybářské chatě, kde pod vedením zkušených vyučujících probíhá kroužek, který obvykle trvá dvě vyučovací hodiny. Během září a října se děti seznamují s rybářským řádem, druhy ryb, ale i mezi sebou.

Pěkné počasí lze využít k ukázce a tréninku rybolovné techniky.

Listopad a prosinec jsou období, kdy se procvičuje rybářský řád, definice lovných způsobů, doby hájení vybraných druhů ryb, zakázané způsoby lovu. Děti se učí vázat háčky, mušky, sestavovat udici a různé montáže k lovu ryb.

Využívají se i multimediální prezentace, DVD s rybářskou tématikou, rybářské testy na počítači, které děti se zájmem sledují a snaží se co nejlépe uspět.

V rybářském kroužku samozřejmě neplatí stejná pravidla jako ve škole a výuka v kroužku je spíše přátelská než stresující. Nicméně v lednu musí děti absolvovat test z rybářského řádu a podstoupit zkoušku z poznávání základních druhů ryb.

 

Po úspěšném složení testu a poznávačky ryb se děti začínají těšit na svůj první rybářský lístek a na to, až poprvé půjdou k vodě s rybářským náčiním. Od února se neustále trénuje rybolovná technika.

Vyvrcholením rybářských kroužku jsou zpravidla soutěže místních organizací,nazývané Zlatá udice.

 

 

Po absolvování kroužku získají děti lístek a povolenku. Pak se konečně mohou vydat k vodě.