Další z akcí Dětského rybářského kroužku byl

 výlet na Krnovský rybník Výtažník.

 

 

28.10.2016 ráno, jsme se vypravili společně s vedoucími kroužku na cestu do Krnova, kde jsme mohli za obrovského zájmu veřejnosti sledovat slavné rybářské řemeslo v praxi. Byl to výlov rybníka Výtažník, kde hospodaří rybáři podniku povodí Odry. Tento rybník je známý trofejními Kapry, Amury,Tolstolobiky a dalšími rybami, kterým kraluje krásný sumec - albín.
K vidění byl lov ryb do sítí v rybníce metodou zvanou  "zatahování". Pro všechny to bylo poprvé, kdy mohli vidět jak jsou ryby nabírány podběráky do přenosných vaniček, nošeny do kádí, tříděny váženy a nakládány na  nákladní automobil, který je rozveze na místo určení, většinou do sádek, kde čekají na svůj další osud.
Děti si poté prohlédli na sádkách vystavené ryby, které si mohli i pohladit a osahat.
Zbyl také čas na nějakou tu sladkost či drobný suvenýr z početných stánků.
Začínající rybáři poznali, že výlov rybníka je nesmírně odpovědná a náročná práce, kde je potřeba hodně síly a umu.
Krátce po poledni jsme nasedli, někteří i mírně zabahnění, ale plní zážitků do přistaveného autobusu a jeli domů.
 
Poděkování patří i Městu Vrbno pod Pradědem,
 díky finanční podpoře v oblasti aktivit zájmové činosti mládeže, mohl být uskutečněn tento poučný a zajímavý výlet.
p. Pechalovi za bezproblémovou autobusou dopravu.
..a v neposlední řadě p.Tkačíkové Monice za bezchybné zajištění celého dne.