Výroční členská schůze se koná dne 25.3.2017, 

v 9.00 hod. v restauraci Praděd.

     
 

Program výroční členské schůze:

 

 

- zahájení schůze

 

 

- volba volební a návrhové komise

 

 

- zpráva o činnosti za rok 2016

 

 

- zpráva o hospodaření za rok 2016

 

 

- zpráva revizní komise

 

 

- rozpočet na rok 2017

 

 

- diskuse

 

 

- usnesení - závěr