Výroční členská schůze se koná dne 24.3.2018, v 9.00 hod. v restauraci Praděd.

 

 Na této členské schůzi se dozvíte řadu důležitých informací o změnách v rybářském řádu pro rok 2018, plán hospodaření, plán zarybnění  a další.

Dále proběhne na této výroční členské schůzi volba nových členů do výboru místní organizace. Tímto vyzývám ty z vás, kteří by byli ochotni podílet se na chodu místní organizace a přispět svým dílem a prací, coby člen výboru organizace.

Pokud si myslíte, že výbor MO nepracuje správně nebo v některé oblasti má nedostatky, tak právě pro tyto návrhy a podněty je na členské schůzi místo.

 

Program výroční členské schůze:

- zahájení schůze

- volba volební a návrhové komise

- zpráva o činnosti za rok 2017

- volba členů výboru

- zpráva o hosp. za rok  2017

- zpráva revizní komise

- rozpočet na rok 2018

- diskuse

- usnesení - závěr