Zápis z ustavující schůze výboru MO ČRS a DK
 
Vrbno pod Pradědem ze dne 28.3.2018
 
 
Přítomni : p.Kalinec,Vilímek,Cupák,Rybář,Mrhálek,Linek,Juříček,Konečný,Žiha,
               Lazur,Tkačíková
 
Správce : p.Marek,Žatka
 
 
 
Program : 
 
určení konkretních funkcí nově zvolených členů výboru MO ČRS a DK a to následovně.
 
 
Výbor MO ČRS
 
Předseda – Libor Mrhálek
Jednatel – Pavel Linek
Hospodář – Jiří Juříček
Pokladník – Tomáš Rybář
Brigády – Slavomír Spáčil
Vedoucí výlovů – Josef Lazur
Vedoucí mládeže – Monika Tkačíková
 
 
Dozorčí komise MO ČRS
 
Josef Fojtík – Předseda DK
Pavel Konečný
Pavel Žiha
 
           
odstupující výbor předal novému výboru veškeré podklady a informace potřebné k pokračování v činnosti MO. 
 
 
Ve Vrbně pod Pradědem 1.4.2018
 

zprávy výboru 2018

 
 
 

Zápis ze  společného jednání výboru MO ČRS a DK

 

Vrbno pod Pradědem ze dne 13.6.2018

 

Přítomni : p.Mrhálek,Linek,Juříček,Spáčil,Lazur,Rybář,Konečný,Rybář

          

Správce : p.Marek,Žatka

 

Program :

 • Projednán návrh p. Pavla Linka na zavedení horní míry kapra na revíru

               471 200 Slezská Harta K70                                                         

 • Výbor navrhuje toto pravidlo aplikovat i pro revír 471 209 OPAVA 9 A    
 • Schválen nákup přívěsného brzděného vozíku pro převoz ryb a to za

                využití schválené bezúročné půjčky (30 000,-) v ceně 39 760 ,- Kč.

                Rozdíl ceny bude doplacen z vlastních zdrojů MO.                              

 • Schváleno pořízení potištěných triček pro dětský rybářský kroužek

                a to v ceně 240,- Kč /kus v množství 17 kusů.Celkem za 4080,- Kč                     

 • Schválen nákup násady kapra z vlastních zdrojů do revíru  471 209 OPAVA 9 A

            a to v množství 200 kg    

                                                                                         

 • Schválena dotace 3000,- Kč pro dětské rybářské závody  23.6.2018.

                Závody se konají na pozvání MO Zlaté Hory                                         

 

 • Schválena dotace 5000,- Kč na 3 denní výlet dětského kroužku na soukromý

                rybářský revír.                                                                                    

   

Ve Vrbně pod Pradědem 9.5.2018

Zapsal : Linek Pavel                                                 Mrhálek Libor                                                                                                           

                                                                              Předseda MO ČRS                                                                

                                                                              Vrbno pod Pradědem

 

Předáno – p.Mrhálek,Rybář,Fojtík,na webové stránky MO p.Rybář

Zápis ze  společného jednání výboru MO ČRS a DK

 

Vrbno pod Pradědem ze dne 9.5.2018

 

Přítomni : p.Mrhálek,Linek,Juříček,Spáčil,Žiha,Lazur,Rybář          

 

Správce : p.Marek,Žatka

 

Program :

 

     - před zahájením jednání proběhla inventura majetku p. Fojtík +                           v.b.n.v

        p. Rybář + p. Žíha                                               

 

     - informace o došlé poště – p.Mrhálek                                                          

  

    - předseda informoval o provedení revize plynu a elektroinstalace

      na rybářské chatě.                                                                                        

 

   - předseda p. Mrhálek se zůčastnil aktivu předsedů místních organizací

     konaného v Přerově dne 21.4.2018 a informoval výbor o tématech jednání,

     především o novinkách při zavádění GDPR .                                                      

 

   - dohodnut termín výlovu na revíru 473019 Černá Opava 1 , za pstruhařstvím

     Žalák a to  17.5.2018 v 15:00                                                                      

 

   - projednán návrh p.Linka na výstavbu pergoly u rybářské chaty                 

   

   - plán brigád bude připraven na příštím jednání. p. Spáčil                                 

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem 9.5.2018

Zapsal : Linek Pavel                                                 Mrhálek Libor                                                                                                          

                                                                              Předseda MO ČRS                                                                 

                                                                              Vrbno pod Pradědem

Předáno – p.Mrhálek,Rybář,Fojtík,na webové stránky MO p.Rybář

Zápis ze  společného jednání výboru MO ČRS a DK

 

Vrbno pod Pradědem ze dne 11.4.2018

 

 

Přítomni : p.Mrhálek,Linek,Juříček,Spáčil,Žiha,Lazur,Fojtík,Tkačíková,Rybář

Správce : p.Marek,Žatka

 

Program :

 

     - informace o došlé poště – p.Mrhálek       v.b.n.v.

 

     - dohodnuta inventura majetku, která proběhne 9.5.2018 v 16:00.

        p.Fojtík + p.Rybář        v.b.n.v.

                                                                    

     - revizi elektroinstalace  provede fa. Elektro Sideras     v.b.n.v.

 

     - revize plynu proběhne 12.4.2018. p. Kopečný   v.b.n.v.

 

                                              

     - p. Juříček dohodnul na MěÚ s ing Pešatovou zapůjčení štěpkovače větví

       od Města Vrbna pro zpracování větví po sobotní brigádě na

       3.rybníku Biocentra      v.b.n.v.                   

    

      - dohodnut termín dětských rybářských závodu na sobotu 26.5.2018

        v 8:00 p.Tkačíková        v.souhl. 

 

1.       pozvánky do Zlatých Hor a Jeseníku  p.Tkačíková

 1. zajištění obědu a svačiny p. Tkačíková
 2. zajištění nápojů  p.Marek,Žatka
 3. poháry pro vítěze p.Rybář
 4. ceny pro vítěze p.Tkačíková                                                                                                                      

     

Ve Vrbně pod Pradědem 11.4.2018

Zapsal : Linek Pavel                                                 Mrhálek Libor                                                                                                           

                                                                              Předseda MO ČRS                                                                

                                                                              Vrbno pod Pradědem

Předáno – p.Mrhálek,Rybář,Fojtík,na webové stránky MO p.Rybář

Zápis ze  společného jednání výboru MO ČRS a DK

 

Vrbno pod Pradědem ze dne 4.4.2018

 

 

Přítomni : p.Mrhálek,Linek,Juříček,Spáčil,Konečný,Žiha,

               Lazur,

 

Správce : p.Marek,Žatka

 

Program :

 

  - zajištění brigády na 3.rybníku Biocentra – odstranění náletů.Dohodnuta

    pomoc dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem

    ( vytrhání porostu za pomocí navijáku) p.Spáčil + p.Lazur     v.b.n.v.

                                                                   

  - projednány zjištěné závady na 3.rybníku Biocentra.Domluvena realizace

     opravy firmou Klíč na sobotu 7.4.2018  p.Mrhálek   v.souhl.                                                         

 

  - propadlá STK + nezaplacené povinné ručení u přívěsného vozíku

    řeší p.Linek  v.b.n.v.

 

  - aktualizovat revize elektroinstalace,plynu+kouřových cest

    řeší p.Linek + p.Mrhálek   v.b.n.v.

 

  - hasící přístroje na chatě nesplňují dobu použitelnosti

    řeší p. Lazur    v.b.n.v.                                                   

 

Ve Vrbně pod Pradědem 4.4.2018

Zapsal : Linek Pavel                                                 Mrhálek Libor            

Zápis ze  společného jednání výboru MO ČRS a DK

 

Vrbno pod Pradědem ze dne 10.10.2018

 

 

Přítomni : p.Mrhálek,Linek,Juříček,Spáčil,Lazur,Konečný,Rybář,Žíha,Fojtík,

               Tkačíková             

 

Správce : p.Marek,Žatka

Program :

 • informace o došlé poště – p.Mrhálek

 

 • Při výlovu Skalního potoka došlo k zjištění poškození lovného agregátu a jeho příslušenství.Proběhla jeho oprava v autorizovaném servise včetně revize a to v celkové ceně 11816,- Kč.

 

 • Schválen nákup potřebného dovybavení chaty – Hliníkový žebřík,kalač,sekera.

 

     -   Objednaný bržděný přívěs v celkové ceně 42 000 ,- Kč byl již dodán a předán k užívání.

 

     -   Projednán návrh na navýšení ceny brigádnické hodiny z 80,- Kč na 100 ,- Kč , tento

          návrh bude přednesen na výroční členské schůzi.     

 

     -  Projednán návrh p. Juříčka na stanovení minimálního počtu kontrol rybářské stráže a to

         na 20 kontrol ročně.

 

 

 Ve Vrbně pod Pradědem 13.10.2018

Zapsal : Linek Pavel                                                 Mrhálek Libor                                                                                                          

                                                                              Předseda MO ČRS                                                                 

                                                                              Vrbno pod Pradědem

Předáno – p.Mrhálek,Rybář,Fojtík,na webové stránky MO p.Rybář