Plán práce na rok  2020

 

leden 2020

 

výbor územního svazu územní konference

 

 

Kalendářní plán zasedání VÚS ČRS

 

 

 se sídlem v Ostravě - 2020

 

 

 

 

23.1. čtvrtek 15,30 hod.

19.2. středa 15,30 hod.

19.3. čtvrtek 15,30 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.4. čtvrtek 15,30 hod.

21.5. čtvrtek 15,30 hod. 30.5. (6.6.) sobota 9,00 hod.

18.6. čtvrtek 15,30 hod.

20.8. čtvrtek 15,30 hod.

24.9. čtvrtek 15,30 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10. čtvrtek 15,30 hod.

11.11. středa 15,30 hod.

17.12. čtvrtek 15,30 hod.

********************************************************************************

Státní svátky a dny pracovního klidu

--------------------------------------------------------------------------------

1.1. středa 10.4. pátek

1.5. pátek 13.4. pondělí

5.7. pátek 1.5. pátek

6.7. pondělí 24.12. čtvrtek

28.9. pondělí 25.12. pátek

28.10. středa 26.12. sobota

17.11. úterý

 

Další plánované akce: aktiv předsedů MO 22.2. 2020

společné zasedání předsedů odborů ?

aktiv vedoucích RS ?

aktiv vedoucích mládeže 7.3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE VÝBORU ÚZEMNÍHO SVAZU NA R. 2020

 

23. ledna 15:30 hod.

1. Plán práce VÚS ČRS na r. 2020 předseda

2. Příprava aktivu vedoucích rybářské stráže Machala

3. Informace z jednání Rady ČRS předseda

4. Informace o průběhu inventarizace majetku ekonom

5. Připomínky a podněty ze strany MO ČRS, předložené u kontrol jednatel

 

19. února 15:30 hod. ( středa )

1. Informace o průběhu zpracování účetní závěrky ÚS ČRS za r. 2019 ekonom

2. Zprávy o činnosti odborů a komisí VÚS ČRS Ostrava za r. 2019 jednatel

3. Informace z jednání Rady ČRS předseda

4. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na r. 2020 ekonom

6. Obsazení členských schůzí a konferencí MO zástupci VÚS a ÚDK předseda

 

19. března 15:30 hod.

1. Projednání a schválení účetní závěrky ÚS ČRS za r. 2019 ekonom

2. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na r. 2020 ekonom

3. Informace z jednání Rady ČRS předseda

5. Sumarizace úlovků dle územních povolenek za r. 2019 hospodář

6. Informace z jednání hospodářského odboru při VÚS ČRS

a příprava BPVRP pro r. 2020 hospodář

7. Závěry z aktivu předsedů MO jednatel

8. Příprava družební spolupráce s PZW Katowice

 

23. dubna 15:30 hod.

1. Projednání a schválení rozpočtu ÚS na r. 2020 ekonom

2. Hodnocení členských schůzí a konferencí MO ČRS předseda

3. Informace z jednání Rady ČRS předseda

5. Provoz RI a ŠS Roudno jednatel

6. Příprava územní konference 2020, příprava zprávy o činnosti za r. 2019 jednatel

7. Komplexní hodnocení činnosti rybářské stráže za r. 2019 Machala

 

 

 

21. května 15:30 hod.

1. Zpráva o činnosti VÚS ČRS za r. 2019 jednatel

2. Konečná příprava územní konference předseda

 

3. Hodnocení výsledků výroby v líhních lososovitých ryb a

jarní distribuce násad rybářský technik

5. Informace z jednání Rady ČRS předseda

6. Příprava materiálů k povolence pro r. 2021 vč. BPVRP hospodář

7. Příprava kalkulace cen povolenek pro r. 2021 ekonom, hospodář

 

18. června 15:30 hod.

1. Hodnocení a realizace usnesení územní konference jednatel

2. Informace z jednání Rady ČRS předseda

3. Provoz RI a ŠS Roudno jednatel

 

4 Informace z jednání HO při VÚS ČRS, hodnocení výsledků výroby

v líhních lososovitých ryb a jarní distribuce násad hospodář

 

 

20. srpna 15:30 hod.

1. Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS za 1. pol. r. 2020 jednatel

2. Informace o stavu plnění plánu práce v r. 2020 jednatel

3. Zpráva o stavu a provozu automobilů VÚS ČRS za I. pol. r. 2020 jednatel

4. Informace o prodeji členských známek a povolenek k 30.6.2020

a odvodu finančních prostředků z MO ČRS ekonom

 

24. září 15:30 hod.

2. Informace z jednání Rady ČRS předseda

3. Stav čerpání rozpočtu VÚS ČRS za I – VIII. r. 2020 ekonom

4. Informace z jednání hospodářského odboru při VÚS ČRS hospodář

 

 

17. října 15:30 hod.

1. Příprava hospodářských kontrol MO ČRS vč. kalendářního rozpisu jednatel

2. Informace z jednání Rady ČRS předseda

3. Informace k BPVRP a doplňku k soupisu revírů pro r. 2020 hospodář

4. Ceník územních povolenek na r. 2021 ekonom, hospodář

 

 

11. listopadu 15:30 hod. ( středa )

1. Průběžná informace o podzimní distribuci násad do revírů VÚS ČRS hospodář

2. Konečná příprava hospodářských kontrol MO ČRS za r. 2020 jednatel

3. Informace z jednání Rady ČRS předseda

 

17. prosince 15:30 hod. (středa)

1. Informace o průběhu hospodářských kontrol MO ČRS za r. 2020 jednatel

2. Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS za r. 2020 jednatel

3. Informace z jednání Rady ČRS předseda

4. Příprava plánu práce na r. 2021 jednatel

5. Příprava inventarizace majetku za r. 2020 ekonom

6. Hodnocení provozu RI a ŠS Roudno jednatel

7. Informace z jednání hospodářského odboru při VÚS ČRS hospodář

***********************************************************************

 

Pořad jednání územní konference

1. Zpráva o činnosti VÚS ČRS za r. 2019 jednatel

2. Účetní uzávěrka VÚS ČRS za r. 2019 ekonom

3. Rozpočet VÚS ČRS na r. 2020 ekonom

4. Zpráva ÚDK ČRS předseda ÚDK

5. Schválení plánu práce VÚS ČRS na r. 2019 jednatel

6. Ceny územních povolenek na r. 2021 ekonom

7. Čerpání FRR za období od poslední konference jednatel

8. BPVRP na revírech ve společném hospodaření ÚS hospodář

 

 

ekonomické materiály xxxxxxxxxxxxxxx

hospodářské materiály xxxxxxxxxxxxxxx

 

Na každém zasedání výboru ÚS bude provedena kontrola plnění usnesení, projednána korespondence a diskuzní příspěvky k aktuálním záležitostem.

 

Zpracoval: Ing. Jaroň, Ing. Drobek

Ostrava 3.1. 2020