Na základě podepsané nájemní smlouvy mezi Povodím Odry, s. p. (dále jen Povodí) a Českým rybářským svazem, z. s., Územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko (dále jen ČRS) Vás informujeme:
Byla podepsána smlouva (úplatná) mezi Povodím a ČRS která bude umožňovat na třech jasně definovaných místech (úsecích) držitelům platné povolenky k lovu ryb (na ostatní osoby se toto nevztahuje), pobyt v bivaku v zásakovém pásmu (tedy přímo u vody) na dobu max. 7dnů za jasně definovaných podmínek.
Naše jednání jsou zaměřena především k umožnění delšího pobytu sportovních rybářů (držitelů povolenky k lovu ryb) na našem stěžejním revíru. Tato jednání smluvně umožní revír navštívit a ošetří podmínku danou obecně platnou vyhláškou, tedy jak uvádím níže – setrvat v úseku i přes noc (což právě vyhláška zakazuje). Pevně věříme, že nás rybářská veřejnost hlavně svým přístupem a dodržováním základních pravidel pořádku v okolí lovného místa podpoří a že ocení tuto možnost.
Systém bude fungovat jako rezervační. Pobyt bude časově omezen – viz. výše.
POZOR! ZÁKAZ RYBOLOVU od 00:00 do 04:00 zůstává i nadále v PLATNOSTI. Lovící však bude moci setrvat ve výše zmíněném pásmu (úseku) přes noc.
Podmínkou ze strany Povodí je mimo mnoha jiných instalace mobilních WC.
Další podmínkou je například dodržení vyznačené přístupové cesty k úsekům (vyznačení zajistí ČRS).
Žádáme Vás o trpělivost, rezervační systém vytváříme na základě podmínek podepsaných ve smlouvě dne 21.6.2021 mezi Povodím a ČRS. Před podpisem smlouvy nebylo možné o rezervačním systému ani jednat.
Nezveřejňujeme v této chvíli ani úseky, což jistě pochopíte, rezervační systém není nastaven.
Neprodleně Vás budeme informovat o dalších krocích.

23.3.2020

Vážení kolegové,

v návaznosti na probíhající audity investičních a stavebních prací na rybníku Pašůvka v Horní Suché, vyžádané výborem územního svazu a předsedou ÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ing. Pavlem Kociánem, byly zastaveny postupy prací. Tento rybník byl zakoupen v druhé polovině minulého roku se záměrem vybudování rybochovného zařízení, které má sloužit k produkci násadových ryb do našich rybářských revírů.

 

V souvislosti s probíhajícími audity byl rozvázán s okamžitou platností pracovní poměr se stávajícím jednatelem našeho územního svazu.

 

Zároveň oznamujeme, že s platností od 19. března 2020 zastává uvedenou pozici jednatele Ing. Rostislav Trybuček, a to na dobu určitou (1 rok).

Během tohoto období bude připraveno výběrové řízení na pozici jednatele územního svazu.

 

Všem přeji hezký a hlavně bezvirový den.

 

Ing. Pavel Kocián
Český rybářský svaz, z.s.,územní svaz pro SMaS
Jahnova 890/14, Ostrava

+420 603 256 734