Rybářská organizace má hospodáře, který má na starost zarybňování revíru, vede evidenci o hospodaření o dosaženém hospodářském výsledku na revírech na kterých organizace hospodaří.  

 

VÍCE ZÁPISY V PODRUBRICE: