PLÁN  ČINNOSTI  H.O. PŘI VÚS  OSTRAVA PRO  ROK 2018

.                                                             

   

1.     Úvod.

 

Hospodářský odbor pracuje v tomto složení:

 

                                 

                                              Hospodář                              Konvička Milan                                                           

                                  Rybářský technik            ing.Trybuček Rostislav

                                  Vedoucí ryb.stráže                Machala Petr

                                  Kontrola zarybnění                Škrobánek Jaroslav

                                  Regionální hospodáři             Fečák Jindřich

                                                                         mgr.Pavlosek Vladimír

                                                                                 Pasz Václav

                                                                                 Kiszka Miroslav

                                                                                 Pupík Pavel

                                                                                 Benda Josef

                                                                                 Veselý Roman

                                                                                             Řeha Josef

                                 Hospodář Slezské Harty         Složil Roman

 

    Hlavním úkolem hospodářského odboru je příprava úkolů daných VÚS, projednání

veškerých připomínek z MO ČRS a náměty z jednání HO Rady ČRS. HO se ve své práci řídí zpracovanou „Vizi hospodaření“ platnou pro období 2014-2018. 

 

      HO při VÚS Ostrava ve své práci preferuje tyto činnosti:                                                                          

   

    -   organizovat výběrová řízení pro dodavatele násadových ryb mimo ČRS.

    -   ve spolupráci s DK při VÚS dbát na dodržování „Statutu hospodaření“.

    -   podporovat snahy o další zatraktivnění revírů.

    -   zajišťovat produkci a nákup nedostatkových ryb.

    -   podporovat veškeré snahy k zlepšení činnosti RS a profesionální RS.

    -   zajišťovat zarybnění kaprem minimálně 2x ročně.

    -   zajišťovat vícečetné osazování P revírů mírovou násadou lososovitých ryb.

    -   zkvalitnit rozvoz násad využitím nové přepravní techniky v regionech a na ÚS.

    -   rozšiřovat komerční rybolov na revírech ÚS.

    -   provádět ve spolupráci s PRS a DRS kontrolu při vysazování násad do  revírů.                                                                                             

    -   řešit výrobu násad a nákup všech lososovitých a reofilních druhů ryb.

    -   propagovat rybolov ve všech mediích na revírech ÚS.

    -   řídit a organizovat práci v regionech.

    -   pravidelně vyhodnocovat „Vizi hospodaření“ a upravovat dle nových podmínek.

  

                                          -2-

 

2.     Termíny a náplň schůzové činnosti.

 

         Program schůzové činnosti se skládá ze dvou částí a to trvalých bodů programu

         a bodů, jež jsou v programu schůze v daném čtvrtletí.

         Datum schůze je dle potřeby možno přesunout.

         Body programu je možno doplnit neb upřesnit.

 

         Trvalé body programu schůze.

 

-          Zahájení a schválení bodů programu schůze.

-          Kontrola plnění usnesení z minulé schůze.

-          Projednání úkolů a pošty z VÚS. 

-          Body programu dle plánu práce.

-          Usnesení z jednání zasedání HO.                                                                                                 

 

 

                Body programu čtvrtletních schůzí.

                  

 

                   5. března:

1.      Projednání závěrů z hospodářských prověrek.

2.   Statistika a rozbor úlovků na územní povolenky za rok 2017.

3.   Zpráva z aktivů RS a o činnosti RS za rok 2017.

4.   Projednání zajištění distribuce a nákupu násad do rybochovů a revírů.

5.   Projednání možných úprav zarybnění revírů.

6.   Zajištění monitoringu lipana ve vybraných revírech.

 

                   11. června:

                               1.   Projednání návrhu složení HO pro funkční období 2018-2022.

2.      Projednání návrhu ceníku násad pro rok 2019.

3.      Stav zarybnění P a MP revírů po jarních osazeních.

4.   Upřesnění „Plánu práce HO“ na rok 2018.

5.        Zpráva z kontrol zarybnění revírů.

 

                    3. září:

1.      Organizace kontrol podzimních výlovů.

2.      Zpráva o činnosti  RS za I. pololetí.

3.      Kontrola úkolů z prověrek.

4.      Kontrola a příprava podzimní distribuce dle druhů ryb.

 

   

                   3. prosinec:

1.      Zhodnocení výsledků zarybnění revírů za rok 2018.

2.      Zprávy z jednotlivých regionů.

3.      Příprava plánu práce pro rok 2019.

4.      Vyhodnocení „ Vize hospodaření“

5.      Zpráva z kontrol zarybnění revírů.

6.      Příprava „Aktivu hospodářů MO v roce 2019“.

7.      Příprava „Školení hospodářů MO pro potřebu ÚS.

 

 

       Mimo tyto termíny plánuje HO konání těchto akcí:

 

                 Aktivy vedoucích RS:                   

                                   6.2.2018         16 00hod              Východ  Ostrava

                                   7.2.2018         16 00hod              Západ  Litovel                

                 

                 Školení elektrorybářů.                  

                                   14.4.2018         9 00hod              Západ RD Litovel   

                                   15.4.2018         9 00hod              Východ RD Příbor

 

                 Školení členů HO a líhňařů MO        I pololetí   Líheň Bělá-Domášov

 

 

schváleno členy HO dne 6.prosince 2017.

                   

 

 

 

 

 V Ostravě 6. prosince 2017.                                                        Konvička Milan

                                                                                          Hospodář  VÚS ČRS Ostrava