Plán práce výboru OSTRAVA

 

Č e s k ý  r y b á ř s k ý  s v a z

        výbor územního svazu  pro  Severní  Moravu a  Slezsko

v Ostravě

 

 

P L Á N   P R Á C E

na rok  2018

 

Ostrava

leden 2018

 

 

Kalendářní plán zasedání  ÚS ČRS Ostrava v r. 2018

výbor územního svazu              územní konference *

--------------------------------------------------------------------------------

25.1.  čtvrtek 14,30 hod.

22.2.  čtvrtek 14,30  hod.

22.3.  čtvrtek 14,30  hod.                              

--------------------------------------------------------------------------------

26.4.  čtvrtek 14,30  hod.

24.5.  čtvrtek 14,30  hod.                                                             2.6. sobota   9:00 hod.

21.6.   čtvrtek  14,30                                               

23.8.  čtvrtek  14,30  hod.

20. 9. čtvrtek  14,30  hod.

----------------------------------------------------------------

18.10.  čtvrtek  14,30  hod.

22.11.   čtvrtek14,30  hod.                               

13.12.   čtvrtek 14,30  hod. ( ev. 11.12. úterý)

**********************************************************

Státní svátky v r.  2018                Dny pracovního klidu v r.  2018

----------------------- ---------------------------------------------------------

1.1. pondělí                                       1.5.  úterý

8.5.  úterý                                          30.3. pátek

5.7. čtvrtek                                        2.4. pondělí

6.7.  pátek                                          24.12. pondělí           

28.9.  pátek                                       25.12. úterý

17.11. sobota                                     26.12. středa

 

 

PLÁN PRÁCE ÚZEMNÍHO VÝBORU NA R. 2018

Materiály hospodářského odboru

Materiály ekonomického charakteru

Ostatní

 

25. ledna 14:30 hod.

1.Plán práce VÚS ČRS na r. 2018                                                               předseda

2.Příprava aktivu vedoucích  rybářské stráže            Machala   

3. Informace z jednání republikové rady ČRS                                             předseda

4.Příprava aktivu předsedů MO ČRS  ?(program, materiály)                      jednatel

5.Připomínky a podněty ze strany MO ČRS, předložené u prověrek         jednatel

 

22. února 14:30 hod.

1.Informace o zpracování účetní uzávěrky VÚS ČRS  za r. 2017               ekonom

2. Zprávy o činnosti odborů a komisí VÚS ČRS Ostrava za r. 2017           jednatel

3.Informace z jednání Republikové rady ČRS                                            předseda

4.Informace o přípravě rozpočtu VÚS ČRS na r. 2018                               ekonom

5.Plány práce a rozpočty

odborů a komisí  při VÚS ČRS Ostrava na r.2018   ekonom, jednatel

6. Obsazení ČS a konferencí MO zástupci územního svazu                        předseda

7. Jmenování komise pro přípravu voleb do  výboru ÚS                             předseda

8. konečná příprava a zajištění aktivu předsedů MO (?)

( přizvat předsedu odboru PM )

 

22. března 14:30 hod.

1.Schválení  účetní uzávěrky VÚS ČRS za r. 2017                                     ekonom

2.Informace o přípravě rozpočtu  VÚS ČRS na r. 2018                              ekonom            

3.Informace z jednání Republikové rady ČRS                                            předseda

4. Činnosti odboru PM  v r. 2018                                                     př. odboru

5.Sumarizace úlovků dle územních povolenek za r. 2017                          hospodář

6. Komplexní hodnocení činnosti rybářské stráže   za r. 2017                     P. Machala

7. Informace z jednání hospodářského odboru VÚS ČRS Ostrava              hospodář

8. Závěry z aktivu předsedů MO (?)

( přizvat předsedu odboru LRU - přívlač )

 

26. dubna 14:30 hod.

1. Informace o prodeji členských známek a povolenek                               

za I. čtvrtl. 2018  a o odvodu finančních  prostředků z MO ČRS               ekonom

2. Rozpočet na r. 2018                                                          ekonom

3. Hodnocení ČS a konferencí MO ČRS                                                     předseda

4. Informace z jednání Republikové rady ČRS                                           předseda

5. Projednání činnosti odboru LRU – muška v r.2018                                 př.odboru

6. Provoz RIaŠS(Rybářské informační a školicí středisko)Roudno                          předseda, jednatel

7. Činnost komise pro přípravu voleb do výboru ÚS                                   předseda komise

8. Příprava územní konference 2018, zpráva o činnosti za funkční období jednatel

( přizvat předsedu odboru LRU - muška )

 

24. května 14:30 hod.

1. Zpráva o činnosti VÚS ČRS za r. 2017 a funkční období                       jednatel           

2. Konečná příprava územní volební  konference                                        předseda          

3.Hodnocení výsledků výroby v líhních lososovitých ryb a jarní

distribuce násad                                                                                            technik

4.Souhrnná  zpráva odboru ČVaŽp za r. 2017 a plán  práce na r. 2018       př. odboru

5. Informace z jednání Republikové rady ČRS                                           předseda

6.Projednání činnosti odboru RT  v r. 2018                         př. odboru

 ( přizvat předsedu odboru RT )

 

2. června  13:00 hod.

Ustavující zasedání výboru ÚS                                                                    předseda

 

21. června  14:30 hod.

1. Hodnocení a realizace usnesení územní konference                                 jednatel

2. Informace o plnění plánu obsádek na RZ MO ČRS                                hospodář

3. Informace z jednání Republikové rady ČRS                                           předseda

4. Provoz RIaŠS Roudno                                                                             předseda, jednatel

5. Informace z jednání HO při VÚS ČRS Ostrava a BPVRP pro r. 2019hospodář

 

23. srpna 14:30 hod.

1.  Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS Ostrava za 1. pol. r. 2018   předseda

2.  Zpráva VÚS ČRS o plnění plánu práce v r. 2018                                   jednatel

3.  Zpráva o stavu a provozu automobilů VÚS ČRSza I. pol. r. 2018         jednatel

4. Příprava materiálů k povolence pro r. 2019                                              hospodář

5. Informace o provozu půjčovny loděk na Slezské Hartě                         jednatel

 

20. září  14:30 hod.

1.Příprava kalkulace cen povolenek pro r. 2019                                           ekonom, hospodář

2.Informace z jednání Republikové rady ČRS                                            předseda

3.Čerpání rozpočtu VÚS ČRS za I – VIII. 2018                                         ekonom

4. Provoz RIaŠS Roudno                                                                             předseda, jednatel

5. Informace z jednání HO při VÚS ČRS Ostravahospodář

6. Zpráva o prodeji a odvodech finančních prostředků z MO ČRS za  prodej povolenek

a známek k 30.8. 2018,Šetření prodeje čl.známek a povolenek k 30.8.2018           ekonom

 

18. října  14:30 hod.

1.Příprava hospodářských prověrek MO ČRS vč. kalendářního rozpisu     jednatel

2.Informace z jednání Republikové rady ČRS                                            předseda

3.Informace k BVPR a doplňku  soupisu revírů pro r.2019             hospodář

4.Kalkulace cen povolenek na r. 2019                                              ekonom, hospodář

5.Činnost odboru LRU-feeder                                                                     př. odboru

 ( přizvat předsedu odboru LRU –feeder )

 

22. listopadu  14:30 hod.

1.Průběžná informace o podzimní distribuci násad do revírů VÚS ČRS    technik

2.Konečná příprava  hospodářských prověrek MO ČRS za r.2018             jednatel

3.Informace z jednání Republikové rady ČRS                                            předseda

4. Činnost odboru LRU – plavaná                                                                                  př. odboru

( přizvat předsedu odboru LRU –plavaná )

 

13. prosince  14:30 hod.

1.Informace o průběhu prověrek MO ČRS za r. 2018                               jednatel

2.Hodnocení činnosti sekretariátu VÚS ČRS za r. 2018                             jednatel

3.Informace z jednání  Republikové rady ČRS                                           předseda

4. Příprava plánu práce na r. 2019                                                                jednatel

5. Hodnocení provozu RIaŠC Roudno                                                        předseda, jednatel

6. Informace z jednání HO při VÚS ČRS Ostrava                                     hospodář

 

Plán práce územní konference  2.6. 2018

1.Zpráva o činnosti VÚS ČRS Ostrava za r.2017 a funkční období           jednatel

2.Účetní uzávěrka VÚS ČRS za r. 2017                                                      ekonom

3.Rozpočet VÚS ČRS na r. 2018                                                                ekonom

4.Zpráva DK VÚS ČRS za r. 2017                                                              př.DK

5. Volby do orgánů územního svazu

5.Schválení plánu práce VÚS ČRS na r. 2018                                             jednatel

6. Příprava kalkulace cen povolenek na r. 2019

7. Čerpání FRR  za období od poslední konference                                    jednatel