Z Á P I SY

 z r. 2016

ze  zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava v sekretariátu územního svazu ČRS Ostrava.